Wykorzystuj zmiany – reorientacja

Jeżeli Twoja organizacja wdraża poważne zmiany i dotyczy to również pracowników, jeśli możesz być w grupie pracowników przewidzianych do zwolnienia - ten program jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy skuteczne wsparcie w budowaniu  zaufania  do siebie pomimo uczestniczenia w procesie redukcji zatrudnienia,   wspieramy umiejętności zarządzania zmianami i kształtowania aktywnej postawy wobec przyszłości zawodowej i osobistej.

Stwarzamy warunki do wskazania Ci jak:

  • możesz przejąć kontrolę w czasach niepewności i zmian
  • konstruktywnie analizować  własne doświadczenia  w radzeniu sobie ze zmianą
  • poznać  osobisty styl reakcji na zmianę.
  • identyfikować  szanse i zagrożenia  tkwiące w zmianie.
  • sprawdzić czy nie stoi przed tobą „szansa na drugie życie”.
  • budować zaufanie, samoocenę , motywację wspierającą podejmowanie nowych wyzwań.
  • rozwijać umiejętności konkurowania na rynku pracy.

Pomagamy w identyfikacji barier i ograniczeń w podążaniu  za najważniejszymi wyborami,  wspieramy w określeniu obszaru wsparcia i zbudowaniu planu działania. Program składa się z dwóch dwudniowych sesji grupowych.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl