Sfera Odpowiedzialnego Biznesu

W swoich kontaktach z dostawcami i klientami kierujemy się spójnością naszych działań i naszych wartości . Chcemy być firmą społecznie zaangażowaną. dzielić się z innymi tym co cenimy najbardziej: wiedzą i doświadczeniem. Podejmujemy działania skierowane do grup z różnych środowisk społecznych będących w trudnych okresach swojej drogi życiowej i zawodowej: dzieci, młodzieży, młodych osób na początku drogi zawodowej, kobiet z trudem łączących pracę zawodową z obowiązkami domowymi, osób 50+.

tując znane nam metody pracy nad budowaniem poczucia własnej wartości, zaufania do siebie, kierowania swoim rozwojem i karierą prowadzimy działania przygotowujące ludzi mających społecznie mniejsze szanse do czekających wyzwań lub sposobów radzenia sobie z ograniczeniami, jeśli już się pojawiły.

Nasze działania

Na co dzień zajmując się wspieraniem ludzi i organizacji w rozwoju potencjału osobistego i zawodowego wiemy, że wiele barier, które pokonują nasi klienci aby być bardziej skutecznymi i mieć więcej satysfakcji oraz sukcesów w dorosłym życiu ma swoje źródło w kiepskim przygotowaniu w procesie wychowania i edukacji. Na zaproszenie do udziału w EUD zareagowałyśmy entuzjastycznie.

W tym roku w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego realizowaliśmy  następujące spotkania z rodzicami:
  • 10 marca 2010 – „Wspieranie miękkich kompetencji dziecka”, Dorota Fornalska
  • 24 marca 2010 – „Bunt nastolatka”, Alina Strycharz
  • 21 kwietnia 2010 – „Wpływ mediów masowych na odbiorców”, Małgorzata Dębowska
  • 29 września 2010 - "Pokolenie Google" Renata Tadeusiak
    27 października 2010 "Kreatywny dialog - czy istnieje potrzeba negocjacji" Alina Strycharz
Wszystkie prezentacje znajdą Państwo na stronie:
www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim:
Warsztat „Skuteczna selekcja kandydatów – czyli jak nie ‘utracić’ dobrego pracownika na etapie analizy dokumentów” Sfera Rozwoju poprowadziła w ramach IX edycji Akademii Kompetencji. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Podziękowanie