Pokieruj swoją karierąPrzedstawiamy Ci program służący wzmacnianiu zdolności świadomego wyboru drogi zawodowej, dostarczający umiejętności potrzebnych do zarządzania własną karierą.

W trakcie uczestniczenia w programie:

  • dokonasz diagnozy  posiadanego potencjału
  • określisz  swoje preferencje zawodowe
  • wskażesz  kompetencje wymagające rozwoju
  • zidentyfikujesz  bariery rozwoju zawodowego
  • poznasz sposoby przekraczanie barier, eliminowania bądź omijania ograniczeń.
  • dowiesz się jak być  agentem własnego rozwoju

Efektem udziału w projekcie będzie gotowość do podejmowania decyzji służących budowaniu własnego kapitału kompetencyjnego oraz umiejętność zbierania doświadczeń zawodowych skutkujących podnoszeniem własnej wartości rynkowej.

Zwiększy się Twoja zdolność konkurowania na rynku pracy polegająca na szybkim dostrzeganiu różnych szans i możliwości pojawiających się w otoczeniu.  Rezultatem będzie  zbudowanie planu działania opartego o Twój obszar najbliższego rozwoju.

 

Program składa się z dwudniowych warsztatów grupowych.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl