Korzystaj ze wsparcia – coaching

Znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie sobie postawisz pod warunkiem, że to zrobisz. Odpowiedź na właściwie  postawione pytanie identyfikuje problem i pokazuje możliwe rozwiązania. Rzadko wierzymy w siłę takiego wsparcia. Łatwiej się o tym przekonać we współpracy z doświadczonym coachem. Proponujemy uczestniczenie w indywidualnych sesjach coachingowych.

Coaching polega na dotarciu do indywidualnego potencjału człowieka, by zmaksymalizować efektywność jego działań. To proces, który sprzyja uczeniu się, ale nie polega na nauczaniu. (John Whitmore).

Uczestnictwo w programie coachingowym zwiększa:

  • zdolność do przekraczania tego co dzisiaj już znane, dostępne, możliwe.
  • świadomość własnej roli, celów, zadań i możliwości
  • sprawność w kreowaniu pomysłów
  • samodzielność, skuteczność  wcielania ich w życie

 

  • przyjmowanie odpowiedzialności za wybrane rozwiązania i ich efekty
  • zdolność wyciągania wniosków, uczenia się na doświadczeniu

Raz odbyta wspólnie z coachem droga do rozwiązań pokaże  Ci sposób  analizy sytuacji, z którego  możesz samodzielnie korzystać,  gdy będziesz stał przed  kolejnymi wyborami. Jeśli  będziesz uważnym uczniem nauczysz się  sam sobie stawiać właściwe pytania.

Program składa się wyłącznie z indywidualnych sesji coachingowych  coach – klient. Jest połączeniem obserwacji, zadawania pytań, słuchania, dzielenia się opiniami, które pomagają w określaniu indywidualnych celów i zwiększają  osobistą  efektywność w ich realizacji.

Czas trwania programu: od 3 do 10 sesji.

Terminy i harmonogram spotkań są ustalane indywidualnie z coachem po zgłoszeniu uczestnictwa.W trakcie spotkań  zostaniesz zaproszony do poszukiwań rozwiązań w wybranych przez Ciebie sprawach.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl