Jak pracujemy?

Misja:

Inspirujemy Ludzi i Organizacje do wykorzystywania i rozwoju tkwiącego w nich potencjału.

Wizja:

Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla skutecznych organizacji budujących swój trwały sukces na rozwoju ludzi.

Działania:

Aby odpowiedzialnie realizować Państwa oczekiwania w zakresie inwestycji w ludzi każdy proces rozwojowy jest przez nas przygotowywany z wykorzystaniem naszego doświadczenia w zakresie planowania i realizacji polityki szkoleniowo-rozwojowej w nowoczesnej organizacji.
Każdy planowany przez nas projekt szkoleniowy wykorzystuje nasze wieloletnie doświadczenie związane z odpowiedzią na oczekiwania klientów biznesowych, aby wydatki związane z rozwojem ludzi w organizacji nie były kosztem, ale inwestycją.

Aby ten cel osiągnąć dbamy o:

 • dobrą identyfikację źródła problemu lub celu,
 • dopasowanie do źródeł problemu najbardziej efektywne narzędzia rozwoju
 • zaprojektowanie wydarzenia nie miały charakteru incydentalnych, ale były częścią większej całości
 • miary efektywności zaplanowanych działań.

Szkolenia nie są uniwersalnym lekiem na wszystkie problemy w organizacji – tak naprawdę są jednym z możliwych rozwiązań.
Sfera Rozwoju pomoże Państwu wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie

Nasze inspiracje

Badania wskazują, że tylko około 15-20% problemów organizacji wynika z braku umiejętności lub wiedzy pracowników. Większość problemów związanych z brakiem realizacji celów wynika z:

 • niedostatecznych zasobów
 • niedostosowanych do realiów i niedostatecznie wspierających systemów: procedur, standardów pracy itd
 • niejasnych zakresów odpowiedzialności
 • niejasnych celów i priorytetów
 • nieudzielenia Pracownikom wystarczających upoważnień do samodzielnego rozwiązywania problemów,źle funkcjonującej komunikacji wewnętrznej
 • braku motywacji i rzeczywistego zaangażowania pracowników
 • braku szybkich informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy