Rozwój kadry menadżerskiej

alt

Rozwój jest wpisany w ścieżkę zawodową menedżera. Zwykle zaczyna on od zarządzania niewielką grupą ludzi, działa w sprecyzowanym zakresie zadań. Z czasem zarządza coraz większymi strukturami i w większym stopniu odpowiada za realizację celów biznesowych. Jego kompetencje z operacyjnych stają się strategicznymi.

Pełnione funkcje wymagają nie tylko sprawnego kontrolowania i kierowania ale również umiejętności inspirowania i przewodzenia ludziom.Organizacje świadome roli kompetentnej kadry zarządzającej dbają o przygotowanie menedżerów do realizacji zadań odpowiednio do poziomu zarządzani.
Peter Drucker kiedyś powiedział „Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa”.

Nasza oferta:

Strategia rozwoju kompetencji menadżerskich w firmie

Coaching kadry menedżerskiej.

Wypracowanie i wdrożenie programu sukcesji w organizacji.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl