Budowanie kultury organizacji uczącej się

Pojecie organizacji uczącej się oraz zarządzania wiedzą, stało się dość popularne w Polsce pod koniec lat 90-tych. Duże, globalne organizacje, prezentowały nam systemowe rozwiązania, korporacje tworzyły departamenty zajmujące się zarządzaniem wiedzą, powstawały na uczelniach w Polsce kierunki kształcące specjalistów z tego obszaru.
Jak dziś wygląda zarządzanie wiedzą w Polsce? Czy realne jest, aby nieduża organizacja była organizacją budująca kulturę organizacji uczącej się?
Wierzymy, że budowanie kultury organizacji uczącej się, to nie rozwiązania systemowe, ale codzienne działania, pracowników, kadry menedżerskiej i Zarządu, które budują nastawienie całej organizacji na intensywny rozwój.
Bo przecież organizacja ucząca to taka która:
•    stwarza pracownikom warunki do zadawania pytań – zachęca do refleksji i kwestionowania istniejącego stanu rzeczy i proponowania ulepszeń,
•    praktykuje uczenie się w toku normalnej pracy – w trakcie spotkań, odpraw, konferencji, przeprowadzania kontroli, działalności operacyjnej,
•    stwarza możliwości formalnego i nieformalnego uczenia się,
•    wykorzystuje model uczenia się do poprawy poziomu funkcjonowania organizacji w praktyce,
•    traktuje procesu planowania strategicznego jako proces uczenia się – proces planowania strategicznego staje się w tym przypadku nie tyle budowanie sekwencji przyszłych działań w oparciu o rozsądne przewidywania,
ale także przeglądem otoczenia, nauką budowy scenariuszy i odkrywaniem przydatności modeli myślowych, które zostały wykorzystane w procesie tworzenia planu,
•    wzbogaca kulturę organizacyjną na wielu poziomach – od artefaktów w postaci książek, ekspozycji – będących pomocami naukowymi dla uczących się pracowników, poprzez oficjalne wytyczne ze sfery polityki organizacji (np. procedury uczenia się), do najbardziej podstawowych reguł normujących codzienne życie organizacji (sprowadzających się np. do zasady: „Kto się nie uczy –odpada”).

Jeśli  są Państwo zainteresowani budowaniem takiej organizacji, poprzez codzienne działania, zapraszamy do współpracy. Budowanie kultury organizacji uczącej się nie musi być rewolucją. Możemy pomóc Państwu we wdrożeniu taki narzędzi budowania kultury jak:
- sesje worku out budujące motywacje pracowników nie tylko do udoskonalania różnych rozwiązań w firmie, ale również ich odpowiedzialność za wdrożenie tych rozwiązań,
- spotkania kaskadujące wiedzę,
- artefakty kultury np. wirtualne biblioteki, learning zone w intranecie Państwa firmy, spotkania firmowe a akcentami wspierającymi wartości związane z rozwojem,
- spotkania biznesowe, które będą oparte o dwustronna komunikację, wymianę „best practices”, dzielenie się doświadczeniem i zabawę,
- system motywacyjny wspierającego działania rozwojowe podejmowane przez pracowników.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl