Angażowanie pracowników w proces nieuchronnych zmian

Obecnie na co dzień doświadczamy wielu zmian. Zmiana jest elementem naszego życia. Zmiany w organizacji również stają się coraz bardziej intensywne. Firmy muszą się zmieniać, aby przetrwać. Taka oczywista zależność dla kadry menedżerskiej nie zawsze jest oczywista dla pracowników niższych szczebli. Zmiany w organizacji mogą dotyczyć wielu obszarów, z którymi pracownicy nie będą na etapie ich wdrażania się identyfikowali.
Nasze doświadczenia potwierdzają, że przygotowanie pracowników na radzenie sobie ze zmianą jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na wdrożenie zmian z powodzeniem. Bez zaangażowanych, otwartych na zmiany pracowników, trudno wyobrazić sobie skuteczny proces.
Firmy mogą świadomie budować postawę pracowników otwartą na zmianę. Mogą przygotować kadrę menedżerską do radzenia sobie z różnymi zachowaniami podwładnych w procesie wdrażania zmiany, mogą wreszcie budować postawy, gdzie zmiana będzie naturalnym elementem codziennego życia w organizacji.
Nasza propozycja w wspieraniu Państwa organizacji w wdrażaniu postaw otwartych na zmianę to m.in.:
- warsztaty dla kadry menedżerskiej przygotowujące ją do radzenia sobie z postawami pracowników wobec zmiany,
- warsztaty dla pracowników pomagające pracownikom w zbudowaniu pozytywnego nastawienia do zmiany,
- warsztaty dla ambasadorów zmiany przygotowujące ich do pełnienia roli promotora zmiany.
„Jeśli nie potrafisz podawać, nie potrafisz grać” Dean Smith, trener drużyny koszykówki University of North Carolina, do pierwszoroczniaka-żółtodzioba Michaela Jordana

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl