Budowanie kultury zgodnej z wyróżnikami organizacji

Co to jest kultura firmy?
Kultura organizacji oznacza system wartości, symboli, zasad, przekonań, norm, zachowań, sposobów postępowania oraz zwyczajów ważnych dla ludzi, którzy w niej pracują. Kultura firmy jest niesłychanie ważnym elementem prowadzenia biznesu, gdyż stanowi silne wsparcie realizacji strategii organizacji oraz spoiwo wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Jasno opisana i efektywna kultura organizacji nadaje sens i znaczenie wykonywanej pracy, kreuje wyjątkowy rodzaj motywacji, zaangażowania o lojalności pracowników, wpływa również na ich samopoczucie i zdrowie.
„Kultura organizacyjna to sposób w jaki pracujemy” (Inkson & Kolb)
Proefektywna kultura organizacyjna jasno opisująca kluczowe wartości na wyraźne przełożenie na zadowolenie i budowanie lojalności klientów, co w najwyższym stopniu buduje sukces finansowy firmy.
Dlaczego warto budować silne kultury?
O silnej kulturze możemy mówić wtedy, gdy wszyscy pracownicy uznają te same wartości i stosują je w praktyce, dzięki czemu organizacja podąża w tym samym rytmie realizuje wspólne cele. Silna kultura organizacyjna to taka, z której wartościami identyfikuje się większość pracowników.
Ludzie o wysokiej potrzebie samorealizacji chcą uczestniczyć w czymś większym niż oni sami, pracować w środowisku zachowującym się w sposób spójny z ich własnym systemem wartości oraz wspierającym postawy etycznego prowadzenia biznesu. To co odróżnia firmy wyjątkowe od przeciętnych, to zachowania ich pracowników, które kształtuje właśnie kultura organizacji.
Jak zidentyfikować najważniejsze wyróżniki kultury?
Proces identyfikacji najważniejszych elementów kultury panującej w firmie wymaga zaangażowania Zarządu. Normy i wartości organizacyjne są niejednokrotnie nagradzane i wzmacniane poprzez najważniejszych liderów w organizacji.

alt

alt Zobacz więcej

Silni liderzy potrafią swoim zachowaniem wzmacniać proefektywnościowe postawy pracowników, a niwelować zachowania związane z działaniem na niekorzyść organizacji.
Budowanie silnej kultury organizacji jest możliwe, i ma jedynie sens, gdy zidentyfikuje jej najważniejsze elementy.
Sfera Rozwoju ma wieloletnie doświadczenia (m.in. w projektach mBanku i MultiBanku) w wzmacniania wartości organizacji, identyfikowania jej najważniejszych elementów i promowania, poprzez wdrażanie narzędzia w organizacji, takich postaw pracowników, aby były one spójne z jej wyróżnikami i strategią.
Induction Program jest jednym z narzędzi wdrażania silnej kultury organizacji. Dobrze przygotowany i zaplanowany może pomóc w:
- szybszej adaptacji nowego pracownika do pracy,
- jasnej komunikacji w zakresie wartości ważnych w organizacji,
- pomóc w szybszej identyfikacji nowego z firmą,
- budować kulturę organizacji uczącej się i zezwalającej na popełnianie błędów,( nie bezkrytycznie ale poprzez zgodę na zamianę niepowodzeń na doświadczenie) a tym samym kulturę innowacyjności,
- budować kulturę spójna we wszystkich częściach firmy, zapobiegając tym samym tworzeniu się subkultur i obszarów z innymi systemami wartości.
Jeśli szukają Państwo partnera, który ma doświadczenie we wdrażaniu efektywnym programów adaptacji – zapraszamy do kontaktu.