Identyfikacja unikalnych wyróżników organizacji dla potrzeb procesu rekrutacji

alt

Koncepcja employer branding stało się bardzo popularna w czasach, które choć pamiętamy, że były niedawno, to bardzo szybko minęły. Obecnie sytuacja pracodawcy na rynku pracy, jest dużo lepsza niż pracownika. Duża liczba specjalistów, którzy w związku z kryzysem pojawili się na rynku pracy ułatwia firmom nabór kadr. Działy personalne przestały zabiegać o środki na kampanie wizerunkowe, a firmy przestały brać udział w konkursach na najlepszego pracodawcę.  Analiza danych demograficznych wskazuje jednak, że już w 2012 roku czeka nas kolejny kryzys związany z zasobami ludzkimi. Na rynku nastąpi odpływ doświadczonej kadry, która najprawdopodobniej skorzysta z możliwości przejścia na emeryturę. Brak wykształconych następców, równie doświadczonych, spowoduje zjawisko, które już dziś nazwane zostało drenażem kadr.
Dojrzałe organizacje wiedzą, że wizerunek pracodawcy buduje się latami, że trzeba podjąć szereg działań, które spowodują, że wizerunek ten jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej organizacji.

Jednym z największych wyzwań, które stoją przez HR-em jest stworzenie takiego wizerunku zewnętrznego, który będzie spójny z tym doświadczeniem, które spotka nowo zatrudnionego kandydata w organizacji. Sfera Rozwoju posiada doświadczenie w identyfikowaniu istniejących wyróżników organizacji i wplataniu ich w zewnętrzne kampanie wizerunkowe.  Unikalny proces identyfikacji najważniejszych elementów kultury organizacyjnej Państwa firmy pozwala na ich opisanie i wzmocnienie zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Wierzymy, tak jak wielu doświadczonych menedżerów, że firma powinna przyciągać do siebie tylko pracowników, którym bliski jest wyznawany przez nią system wartości. Postawy nie da się zmienić, lub jest to bardzo kosztowne i długotrwałe, wszystkiego innego można pracownika nauczyć.
Oferujemy wsparcie w obszarze identyfikacji wyróżników organizacji, tak aby budowany przez Państwa organizację employer branding był spójny z codziennym doświadczeniem pracowników Państwa firmy.

 

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl