Strategia rozwoju kompetencji menadżerskich w firmie.

Inwestycja w kadrę menedżerską firmy, naszym zdaniem jest jednym z najważniejszych priorytetów organizacji zorientowanej na budowanie długofalowej i trwałej przewagi strategicznej. Bez dojrzałej kadry menedżerskiej, posiadającej wysokie kompetencje strategiczne oraz kompetencje związane z zarządzaniem zespołami i jednostkami trudno wyobrazić sobie efektywny rozwój firmy.

Koncepcji dotyczących skutecznego przywództwa jest bardzo dużo. Gdy wpiszemy w znaną wyszukiwarkę słowo ”przywództwo” pojawia się ponad 94 tysiące stron, zawierających to określenie (tylko w języku polskim)

W naszej filozofii myślenia o rozwoju liderów w organizacji bliskie są koncepcje: Przywództwa Sytuacyjnego Kena Blancharda, inteligencjii emocjonalnej Daniela Golemana, Manfreda Kets de Vries’a i Gareth Jones’a.

 

Doświadczenie pokazuje nam jednak, że trudno rozwijać wszystkie kompetencje np. związane z inteligencja emocjonalną. Dlatego też każda organizacja powinna zidentyfikować takie kompetencje, które są kluczowe w punktu widzenia rezultatów, jakie powinni osiągać ich menedżerowie.

Tylko strategia rozwoju menedżerów wychodząca od celów biznesowych organizacji ma szanse być zaakceptowana przez Zarząd organizacji i mieć trwały wpływ na wyniki biznesowe firm.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl