Coaching kadry menedżerskiej.

Firmy szukają sposobów i narzędzi pozwalających  sprawnie adaptować się do zmian, szybko przygotować do podejmowania nowych wyzwań. Wygrywają te , które potrafią stworzyć warunki do świadomego i odpowiedzialnego  zaangażowania ludzi w poszukiwani e rozwiązań i ich skuteczne wdrażanie. Często zmiany następują tak  szybko, że nie sposób w jednym czasie procesem przygotowania do zmian objąć wszystkich pracowników.  Bywa, że misternie przygotowane szkolenia umiejętności tracą swoją aktualność. Minął czas przygotowywania pracowników z konkretnych umiejętności potrzebnych do realizacji działań. Dziś pracownik musi być gotowy do samodzielnego przygotowywania się do następujących zmian. Dobrze jeśli potrafi to zrobić poprzez pracę własną , lepiej jeśli może skorzystać z wsparcia kolegi  i/lub przełożonego.
Służą temu rozwiązania wykorzystujące zasady i narzędzia pracy coachingowej w relacji kolega- kolega, przełożony - podwładny.
Wyposażają uczestników programów w:
-  umiejętność  identyfikowania problemów/ wyzwań w oparciu o analizę sytuacji,
- generowania możliwych rozwiązań,
-wyboru najbardziej optymalnych i odpowiedzialnego  zastosowania ich w praktyce.
Uczą samodzielności, pokazują jak praktycznie budować pro aktywna postawę wobec rzeczywistości niezależnie od tego jak bardzo i jak szybko się ona zmienia.
Zapewnienie pracownikom doświadczenia  przejmowania kontroli nad własnym działaniem wyzwala potencjał intelektualny i motywacyjny, którego poszukuje każda skuteczna organizacja.
Proponujemy Państwu programy zastosowania narzędzi coachingowych  w:
•    podnoszeniu umiejętności zawodowych i osobistych wybranych grup pracowników w relacji peer-to-peer,
•    przygotowywaniu wybranych grup pracowników do nowych wyzwań/ roli  jako rodzaj  induction program,
•    zarządzaniu potencjałem podwładnych.
Każde z tych rozwiązań może być może być implementowane oddzielnie,  mogą one również współwystępować. Zawsze, choć w różnym nasileniu,  stają się praktyką budowania organizacji uczącej się nastawionej na poszukiwanie rozwiązań  na każdym szczeblu funkcjonowania.

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl