Doradztwo w zakresie zarządzania szkoleniami.

Podstawowym celem każdego szkolenia jest spowodowanie zmian zachowań, zdobycie umiejętności i wiedzy, które w rezultacie pomogą uczestnikom realizować ich cele biznesowe. Każde szkolenie powinno być powiązane z realizacją ustalonych celów biznesowych.

Dlatego też zarządzanie szkoleniami jest zarządzaniem zmianami, które mają nastąpić w firmie po ich realizacji.
Każdy projekt szkoleniowy składa się z czterech faz:

  1. Fazy przygotowania.
  2. Fazy realizacji.
  3. Fazy działań prowadzonych po szkoleniach – wspierających ich efekty i związanych z praktycznym zastosowaniem nabytej wiedzy i umiejętności oraz mierzeniem uzyskiwanych rezultatów.
  4. Oceny efektów zrealizowanych szkoleń.

 

Szkolenia często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdyż najwięcej energii organizacje przeznaczają na fazę realizacji.  Nasze doświadczenia wskazują jednak, że najbardziej kluczowa fazą jest faza przygotowania, gdzie identyfikujemy potrzeby szkoleniowe, miary oceny efektywności realizowane przez nas projektu oraz planujemy cały projekt.

Konsultanci Sfery Rozwoju pomogą Państwu tak zaprojektować program szkoleń, aby jego skuteczność była bardzo wysoka. Podzielą się doświadczeniem z realizacji wielu projektów szkoleniowych, które miały wysokie wskaźniki w zakresie oczekiwanych rezultatów. Jeśli chcecie Państwo efektywnie korzystać z budżetów szkoleniowych i realizować projekty pod potrzeby biznesu zaproszamy do współpracy.