Narzędzia badania efektywności projektów szkoleniowych

Realizując przez lata wiele projektów rozwojowych, byłyśmy wielokrotnie pytane o ich efektywność. Jeśli projekt był dobrze odbierany w organizacji, to często wystarczyły tylko wyniki ankiet badające satysfakcję uczestników. Badanie efektywności projektów rozwojowych nie jest sprawą łatwą. Wiele firm szkoleniowych nie potrafi tego robić. A przecież jest to pierwsza droga do wzmacniania efektów szkolenia.

Jeśli szukają Państwo partnera, który:

 • zna i stosował wielokrotnie narzędzia badania efektywności według modelu Kirkpatricka,
 • posiada doświadczenie w stosowaniu testów wiedzy,

 

 • pomorze Państwu w zinformatyzowaniu procesu oceny,
 • wierzy, że warto, a wręcz należy mierzy efektywność realizowanych projektów szkoleniowych, zapraszamy do współpracy.

Przykładowe narzędzia badania efektywności.

 • pre i post testy do szkoleń produktowych,
 • pre i post testy do szkoleń językowych,
 • ankiety "na zimno", badające poziom wdrożenia nabytych umiejętności,
 • wywiady z klientami oceniające poziom satysfakcji z obsługi klienta,
 • miary oceny kompetencji menedżerskich będące elementem  badania satysfakcji pracowników,
 • ocena 360 dla menedżerów przed i po realizacji projektu szkoleniowego,
 • grupy kontrolne,
 • obserwacja uczestnicząca.