Stworzenie i realizacja polityki rozwojowej firmy.

Jedną z funkcji HR w organizacji jest stworzenie i realizacja polityki rozwojowej firmy.  Choć to zadanie wydaje się dość proste, źle zrealizowane powoduje trudności w przypadku mierzenia zrealizowanych działań.

Jeśli nie wiesz:

 • jak działania rozwojowe mogą wesprzeć cele biznesowe Twojej organizacji,
 • jak wybrać najbardziej skuteczne formy rozwoju pracowników w Twojej firmie,
 • jak przejść od modelu „szkolimy wszystkich z tego co chcą” do modelu „inwestujemy w priorytetowe grupy pracowników zgodnie z zaplanowaną strategią rozwoju”
 • jak rozpoznać potrzeby szkoleniowe, tak aby odpowiadały na priorytety organizacji oraz aby dotyczyły faktycznych luk kompetencyjnych,
 • jak zaplanować skuteczny program rozwojowy, który będzie odpowiedzią na oczekiwania Zarządu, kadry menedżerskiej i pracowników,
 • Jak przekonać pracowników, że szkolenia nie są „stratą czasu”, ani formą wypoczynku, czy integracji,
 • jak zmierzyć efektywność zaplanowanych przez Ciebie szkoleń, aby przekonać Zarząd, że projekty te nie były kosztem, ale inwestycją w pracowników i firmę.

Sfera Rozwoju, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia z projektowaniu polityki rozwojowej dużej organizacji jest doskonałym partnerem, który pomorze Ci odpowiedzieć na powyższe pytania.

 

Posiadamy wdrożenia z obszaru:

 • blended learningu,
 • pre i post testów,
 • executive coachingu,
 • peer to peer coachingu,
 • kaskadowych form przekazywania wiedzy,
 • wdrażania narzędzi wzmacniających efektywność szkoleń,
 • oraz narzędzi pomiaru skuteczności zrealizowanych projektów.