Efektywnie zarządzaj organizacją.

alt

Oferujemy programy pomagające firmie identyfikować swoją tożsamość jako pracodawcy i umiejętnie nią zarządzać aby Ci na których firmie najbardziej zależy spostrzegali firmę jako atrakcyjne miejsce pracy i chcieli w niej pozostawać z obopólną korzyścią.

Zadaniem organizacji jest pozyskanie takich i tylu pracowników aby strategia firmy była skutecznie realizowana. Wyzwaniem staje się określenie, jakich talentów firma będzie potrzebowała i zaplanowanie działań potrzebnych do ich pozyskania i utrzymania. Bardzo niewiele firm efektywnie radzi sobie z tymi zadaniam

Tradycyjny proces kadrowy oparty jest na przeszlosci i skupiony na ocenie tego co robią ludzie dziś. Dużo ważniejsze jest natomiast, czy dadzą sobie radę z zadaniami jutro biorąc pod uwagę kompetencje i kulturowe warunki funkcjonowania organizacji. To niezwykle istotne zadanie. Przecież to ludzie zatrudnieni w firmie oceniają zmiany na rynku i na tej podstawie tworzą strategię, którą następnie przeobrażają w rzeczywistość operacyjną. Praktyka wskazuje, że nie wystarczy odnosić się do oceny specjalistycznych umiejętności pożądanych pracowników. Oddani firmie i zaangażowani będą ci, którzy dostrzegają wspólność własnych wartości, postaw, stylu pracy z praktykowanymi w organizacji. Dziś świadomi swojej wartości pracownicy takich miejsc pracy dla siebie poszukują.

 

Nasza oferta:


Budowanie kultury organizacji uczącej się


Angażowanie pracowników w proces nieuchronnych zmian


Coaching w optymalizacji działań ludzi i procesów

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl