Doskonal kompetencje

W zakresie doskonalenia kompetencji zwodowych oferujemy dwa obszary rozwoju:

Sfera Lidera

Program dedykujemy tym, którym zależy na doskonaleniu umiejętności niezbędnych do pełnienia odpowiedzialnych funkcji menedżerskich.

Indywidualny rozwój, w tym rozwój zawodowy jest procesem przyswajania wiedzy, naśladowaniem wzorów, poszerzaniem świadomości na skutek osobistych doświadczeń, rozwiązywaniem problemów, przełamywaniem własnych barier, oporów i ograniczeń, rozwijaniem już istniejących zasobów i potencjałów oraz uczeniem się nowych umiejętności.

Uczestnictwo w programie pozwala znaleźć odpowiedź na pytania:

  • co oznacza bycie liderem?
  • jaki styl przywództwa chcesz realizować?
  • jak skutecznie budować swoj autorytet?
  • jakie masz predyspozycje i umiejętności a czego musisz nauczyć się?
  • z jakimi barierami będziesz się mierzył?

Koncentrujemy się na umiejętnościach, które pozwolą ci rozwijać potencjał podwładnych i zdobywać ich zaangażowanie.

Sprawdzimy wspólnie co jest niezbędne abyś podczas procesu transformacji potrafił inicjować zmiany i nimi zarządzał. Stworzymy okazję do analizy Twojego codziennego wkładu w firmę.

Zobaczysz, jaką wartość dodaną możesz generować. Skonstruujemy wraz z Tobą indywidualny plan działania i dalszego rozwoju.

Sfera HR

Osobom zainteresowanym podobnie jak Sfera Rozwoju wspieraniem ludzi i organizacji w wykorzystywaniu ich potencjału pomagamy rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do pełnienia aktywnie roli HR Business Partnera w organizacji. Dajemy unikalną możliwość wykorzystania eksperckiej wiedzy i doświadczeń w budowaniu nowoczesnego HR w firmie a także budowania i rozwoju kompetencji efektywnego zespołu HR. Dzielimy się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z wdrażania koncepcji HRBP w zakresie budowania strategii rozwoju kompetencji pracowników, konstruowania polityki rozwojowo-szkoleniowej firmy, współpracy z dostawcami zewnętrznymi, wzmacniania efektywności szkoleń, organizacji procesów pozyskania i utrzymania kluczowych pracowników w firmie, zarządzania talentami, budowania zaangażowania pracowników, kultury organizacji uczącej się.

Proponujemy:

  • model obsługi HR w organizacji przyszłości nastawionej na optymalizację uzyskiwania rezultatów biznesowych poprzez ludzi.
  • identyfikację obszarów odpowiedzialności HR w odniesieniu do oczekiwań biznesu
  • skuteczne metody i narzędzia pracy wspierające strategiczną rolę HR
  • zasady określania celów i miar efektywności działań HR .
  • ścieżkę rozwoju kompetencji niezbędnych w budowaniu wartości dodanej wnoszonej przez HR,

Zbudujemy wraz z Tobą plan osobistego i zawodowego rozwoju, pomożemy w identyfikowaniu potrzebnego obszaru wsparcia.

Jeśli masz szczegółowe pytania napisz:renata.tadeusiak@sferarozwoju.pl