Buduj work life balance


Zapraszamy do  programu opartego na zasadach i wartościach Sfery Rozwoju. Powstał on w wyniku zebrania doświadczeń i poszukiwania skutecznych sposobów budowania satysfakcji z realizowanej aktywności życiowej. Jest oparty na przekonaniu, że intensywna praca zawodowa nie musi odbywać  się kosztem satysfakcji z innych sfer życia. Uczy umiejętności wdrażania zmian, które nie są izolowane  i wzajemnie korzystnie  na siebie oddziaływają.  Szczególnie kierowany jest do tych, którym dokucza permanentne poczucie niezadowolenia z pracy a także osób szukających  sposobów rozwiązywania konfliktu praca/dom.

Umożliwiamy:

  • dokonanie bilansu swojej aktywności życiowej.
  • zadbanie  aby praca dawała Ci satysfakcję i poczucie sukcesu życiowego.
  • zwiększanie zaufania samooceny i motywacji do podążania za swoimi wyborami
  • rozpoznanie obszarów własnego  wpływu, ocenę uzyskiwanych rezultatów.
  • identyfikację  obszaru oczekiwanych  zmian.
  • zbudowanie planu działania

Program realizowany jest w formie dwudniowych warsztatów pracy z gupą.

 

Zapraszamy do kontaktu kontakt@sferarozwoju.pl