Warsztat na Akademii Kompetencji Uniwersytetu Łódzkiego

Sfera Rozwoju miała przyjemność poprowadzić zajęcia w ramach IX edycji  Akademia Kompetencji realizowanego przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych przy Uniwersytecie Łódzkim. Akademia Kompetencji to szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Firm i Instytucji dla studentów i absolwentów UŁ, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności interpersonalne niezbędne na rynku pracy. Warsztat był projektem realizowanym w ramach celu związanego z społeczną odpowiedzialnością Sfery jako partnera dzielącego się wiedzą i doświadczeniem z społecznością lokalną. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane odsyłamy do prezentacji.