Jak dbać o klienta i mieć wyniki biznesowe

Zakończyliśmy realizację szkoleń „Cross selling kluczem efektywnej sprzedaży” dla pracowników oddziałów MutliBanku. Ponad roczny program okazał się dużym sukcesem. Szczególnie wysoko dyrektorzy oddziałów ocenili ideę programu związaną z przeszkoleniem najpierw pracowników, a później przełożonych. Taki harmonogram projektu pozwolił uzyskać jeszcze większą efektywność związaną z rolą przełożonego w wspieraniu pracowników podczas wdrażania nabytych na zajęciach umiejętności.